Sylwia Łabuda

Sylwia ŁabudaAbsolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w kraju i poza jego granicami.

Nasza Kadra