Program

Program, który realizujemy w Baby Home, wspomaga proces rozwoju dziecka, a także kształtuje jego postawy potrzebne w dalszych etapach edukacji. Nasz oddział przedszkolny stawia duży nacisk na nabywanie umiejętności społecznych, które odgrywają ważną rolę w relacji pomiędzy rówieśnikami oraz dorosłymi. Dzieci uczą się jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie z problemami oraz bycia asertywnym i konsekwentnym. Podstawa programowa jest zorientowana na wsparciu rozwoju dziecka poprzez zabawę i naukę. Nauczyciel przedszkolny proponuje dzieciom formy pracy, które nie tylko zainteresują i zachęcą do współpracy, ale również pozwolą na rozwój i kształtowanie umiejętności w zależności od indywidualnego przypadku. Przedszkole prywatne w Kielcach wspiera czynności intelektualne i wychowanie zdrowotne. Dzieci uczą się samodzielności i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Oferta Baby Home jest również zorientowana na edukację językową. Jesteśmy przedszkolem z językiem angielskim w Kielcach. Codzienne zajęcia z języka angielskiego oparte są o nowoczesne metody dydaktyczne. Dwujęzyczna edukacja pozwala dzieciom w naturalny sposób poznać kolejny język, likwidując przy tym bariery towarzyszące dzieciom podczas późniejszej nauki. Dzięki temu, że zajęcia odbywają się w małych grupach każde dziecko w swobodny sposób, wyraża swoje myśli i emocje.

Bardzo ważną rolę odgrywa również edukacja matematyczna, która nie przypomina tradycyjnego systemu nauczania, jaki jest w szkołach. Program nauczania matematyki zorientowany jest na poznaniu informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych jak kształtowanie umiejętności liczenia, ważenia czy nauki pojęć geometrycznych. Nauka obejmuje 14 bloków tematycznych dopasowanych do danej grupy rówieśniczej i stanowi bezpośrednie przygotowanie dzieci do nauki matematyki w szkole.

Rozwój intelektualny przedszkolaka jest powiązany z bodźcami znajdującymi się w jego otoczeniu. Doskonalenie sprawności percepcyjnych oraz kształtowanie czynności myślowych takich jak porównywanie i klasyfikowanie przygotują Państwa dziecko do nauki w szkole. Pedagodzy z Baby Home wdrażają wiele programów ukierunkowanych na zabawę wspierających przy tym logiczne myślenie i pamięć

W naszym przedszkolu językowym maluchy znajdą również pomoc w leczeniu zaburzeń ruchowych i umysłowych. Trudności w nauce czytania i pisania są związane z blokadami, które znajdują się w ciele dziecka. Wykorzystanie metod kinezjologii edukacyjnej w programie nauczania naszego przedszkola przywróci zablokowane na skutek stresu impulsy odpowiedzialne za sprawność umysłową dziecka.

Autorskie założenia programowe i nowoczesne formy nauczania to nie wszystko. Prywatne przedszkole w Kielcach posiada również znakomity program artystyczny umożliwiający dziecku zetknięcie się ze sztuką i rozwijaniem zdolności twórczych. Wiele zajęć dodatkowych z logopedii, tańca, plastyki i gimnastyki pomoże Państwa dziecku w poprawie mowy, ale także odkryciu wielu talentów, jakie posiadają.