Dzień w przedszkolu

Ramowy plan dnia

7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci
8:20 – 8:40 Gimnastyka
8:40 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:00 Zajęcia zgodne z podstawą programową
11:00 – 11:30 Zupa
11:30 – 13:00 Zabawa / spacer / praca indywidualna
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Zajęcia relaksacyjne
14:00 – 14:40 Zajęcia dodatkowe / praca indywidualna
14:30 – 15:00 Podwieczorek
15:00 – 16:00 Zabawa swobodna
16:00 – 16:30 Przekąska
16:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci