Nasza kadra

Wszyscy wychowawcy i nauczyciele to wykwalifikowani pedagodzy. Są osobami ciepłymi, cierpliwymi i gotowymi do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.

Potrafią troskliwie zadbać o dzieci – ich rozwój, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

Grono to uzupełniają stali współpracownicy przedzkola, którzy pracują wraz z nauczycielami i wychowawcami nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych.