Magdalena Kowaleczko

Magdalena KowaleczkoAbsolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w przedszkolu.

Nasza Kadra