Marzena Stąpór

MarzenaStaporAbsolwentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z językiem angielskim. Praktykę pedagogiczną zdobyła pracując w punkcie przedszkolnym w Mójczy. Ukończyła kurs opiekuna kolonii – wychowawca kolonijny. Swoje kwalifikacje wciąż podnosi uczestnicząc w różnych szkoleniach dla nauczycieli.

Jest osobą wrażliwą na potrzeby dzieci i stara się, aby wychowankowie pod jej opieką czuły się tak dobrze jak domu. Dużą uwagę zwraca na zajęcia ruchowe, gry planszowe i układanie puzzli, którymi stara się zarazić dzieci.

Prywatnie mama 6-letniej Martusi i 3,5-letniej Ewy, które są inspiracją w pracy z dziećmi.

Nasza Kadra