Marta Reczko

Marta ReczkoLektorka języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia angielska, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa. Jest osobą kreatywną, wrażliwą oraz dążącą do zamierzonych celów. Praca z dziećmi jest dla niej pasją oraz codzienną radością.

Priorytetem w swojej pracy zawodowej jest indywidualne podejście do każdego dziecka oraz atmosfera wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. Podczas swoich zajęć wykorzystuje innowacyjne i skuteczne metody nauczania. Dba o to, aby nauka języka angielskiego była dla dzieci przyjemnością i owocowała swobodną komunikacją w języku angielskim. Jednym z głównych celów, które sobie stawia jest kształtowanie u dzieci poprawnej wymowy oraz intonacji. Stara się, aby każde dziecko poznało i pokochało melodyjnośc języka angielskiego.

Jej pasją jest metodyka nauczania, a w wolnym czasie czyta książki psychologiczne i fantasy.

Nasza Kadra