Ładowanie...

Dokument ten różni się od dotychczasowych programów nauczania dla przedszkoli czy szkół, zawiera bowiem, oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych.

Autorki szczegółowo wyjaśniają ideę wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i zasady edukacji matematycznej. Zamiast tradycyjnego układu „osobnych treści dla każdej grupy rówieśniczej” proponują 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej.

W każdym bloku treści kształcenia są ułożone w porządku rozwojowym. Obok haseł programowych omówiono także prawidłowości rozwojowe dzieci oraz przykładowe serie ćwiczeń i zabaw. W uwagach o realizacji programu nauczyciele znajdą wyjaśnienie, jakich reguł pedagogicznych i psychologicznych należy przestrzegać, by edukacja matematyczna była dla dzieci przyjazna.

Przewidywane osiągnięcia to ostatnia część programu. Opisano tam umiejętności, które pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.