Glottodydaktyka

czyli nauka wczesnego czytania i pisania.

Glottodydaktyka jest to nowy sposób przygotowania do nauki czytania i pisania obejmujący dzieci już od 3 roku życia. Od samego początku pobytu dziecka w przedszkolu szczególną uwagę zwraca się na prawidłowy rozwój narządów mowy poprzez stosowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń. Dzieci w zabawie mogą odkrywać pracę wiązadeł głosowych, warg i języka. Prowadzi się również ćwiczenia oddechowe, mające na celu uświadomienie dzieciom konieczności oddychania nosem.

Na zajęciach z glottodydaktyki każde dziecko jest traktowane indywidualnie (praca więc przebiega wielopoziomowo), czyli zadania dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka. Każde dziecko powinno osiągnąć swój sukces, co je zachęci do dalszej pracy.

Niezwykle ważne jest dobre przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski, co jest podstawą opanowania płynnego czytania i pisania.

Doskonałą pomocą dydaktyczną są tu rozsypanki obrazkowe czy klocki LOGO. Klocki na początku służą do zabaw konstrukcyjnych, następnie dzieci poznają cechy dystynktywne (charakterystyczne, istotne) danej litery. Od początku mają do czynienia z całym alfabetem. Każda litera na klocku jest w czterech wariantach (pisana, drukowana, mała i wielka).

Stały kontakt z literami bardzo szybko doprowadza do prawidłowego rozpoznawania i nazywania liter. Do czytania przechodzi się dopiero wtedy, gdy dzieci opanują umiejętność składania wyrazów z głosek i bez trudu rozpoznają litery. Czytanie prowadzi się techniką tzw. „ślizgania” z litery na literę, co umożliwia dzieciom płynne opanowanie tej umiejętności i zarazem chłonięcie treści czytanego tekstu.

Równolegle z przygotowaniem do czytania prowadzi się przygotowanie do pisania. Prof. Rocławski tu także proponuje świetne pomoce; są to zeszyty do początkowej nauki pisania (Tymichowej) oraz zeszyt „Kreślę i łączę litery”, w którym – co jest niezwykle istotne – każda litera ma zaznaczony punkt rozpoczęcia kreślenia oraz drogę kreślenia (kierunek). Nie uzyskamy bowiem tempa pisania bez prawidłowej techniki pisania.

Innowacją tej metody jest podział liter na podstawowe (czarne) i niepodstawowe (czerwo- ne). Pozwala to na uwrażliwienie dzieci na problemy ortograficzne. Dzieci „prowadzone” wg programu Rocławskiego same odkrywają istnienie liter „drugich”, np. „ó”, same odkrywają reguły ortograficzne, współtworzą zabawy, a nie są biernymi obserwatorami.
Zajęcia takie rozwijają umiejętność logicznego myślenia, kreatywność; stają się sympatyk- czną przygodą, dającą dużo satysfakcji.

Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, iż glottodydaktyka rozbudza poznawczo, intelektualnie i emocjonalnie. Jest to metoda bardzo logiczna i dzieci na tym na pewno skorzystają.

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami.”
Motto, którym kieruje się prof. Bronisław Rocławski