Jolanta Massalska

Jolanta MassalskaPedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mediator rodzinny. W przedszkolu konsultuje z nauczycielami i rodzicami wszelkie problemowe sytuacje dotyczące dzieci. Zachęca rodziców do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności wychowawczych; pomaga w tych działaniach podczas indywidualnych spotkań na terenie placówki. Tematy, które najbardziej interesują rodziców to: prawidłowa komunikacja z dzieckiem, ustanawianie granic, wprowadzanie zasad, właściwy system nagród i konsekwencji, sposób ujednolicenia metod wychowawczych stosowanych wobec dziecka przez wszystkich członków rodziny lub opiekunów, rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych lub konfliktowych.

Prowadzi z dziećmi zajęcia na temat szacunku i tolerancji oraz sposobów radzenia sobie w trudnych, często konfliktowych sytuacjach. Dają one dzieciom możliwość wykształcenia postaw i umiejętności szanowania siebie i innych, pokojowego rozstrzygania sytuacji konfliktowych oraz prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Propaguje ideę, iż to właśnie wzajemny szacunek i tolerancja są podstawą wszelkich kontaktów społecznych i dzięki nim możliwe jest dobre funkcjonowanie w każdym środowisku, a szczególnie w rodzinie.

Nasza Kadra